Politika kvality

Akciová spoločnosť T.O.P. AUTO PREMIUM uvádza na trh automobily, originálne diely a príslušenstvo a vykonáva servisnú činnosť. Dlhodobo garantuje spokojnosť zákazníkov prostredníctvom kvality, ktorá jej zabezpečuje konkurencie schopnosť. Cieľom T.O.P. AUTO PREMIUM, a.s. je ponúkať výrobky a služby, ktoré plne uspokoja očakávania zákazníkov svojou kvalitou, pružnosťou a výkonnosťou.


V našej práci sa riadime zásadami:


- aktivity smerujeme na očakávanie a potreby zákazníkov, a to aj také, ktoré zákazník neuviedol priamo ani nešpecifikoval. Orientácia na zákazníka je pre naše konanie tou najvyššou prioritou,


- vedenie a všetci riadiaci zamestnanci, sú svojimi postojmi a konaním v rámci zavádzania politiky kvality príkladom pre zamestnancov,


- úzka spolupráca zamestnancov pri dôslednom presadzovaní procesu neustáleho zlepšovania služieb zaručuje sústavné zlepšovanie kvality. Každý zamestnanec podľa svojho zaradenia zodpovedá za kvalitu prístupu k zákazníkom a neustále zdokonaľovanie svojej práce,


- spokojní a kladne motivovaní zamestnanci sú základným predpokladom pre vysokú aktivitu všetkých činností. Zamestnancom vytvárame zodpovedajúce pracovné prostredie a podmienky a očakávame, že sa to prejaví vo výkonoch a úrovni poskytovaných služieb,


- staviť na vlastnú tvorivosť a schopnosť ale pritom sa aj učiť od najlepších v odbore, ktorí určujú smer v súťaži,


- definovanie cieľov kvality, ktoré budú preskúmavané z hľadiska trvalej vhodnosti a neustále zlepšovanie.